Nhìn lên Thập giá – Hương Đan (Sr).

1.
Con ngước mắt nhìn nhìn lên Thập giá của Ngài, mà lòng dâng lên niềm xót xa hối hận vô bờ. Giờ đây ăn năn Ngài đoái thương tội con yếu đuối. Vòng tay giang xa Ngài thứ tha lỗi lầm đã qua.
ĐK.
Bao năm xa rồi Chúa ơi con phụ tình Ngài. Những bước hoang đàng tháng năm đời con héo úa. Chúa vẫn mong chờ từng phút giây bước con trở về. Để mãi tuôn tràn nguồn thánh ân chứa chan đời con. Tiếp tục đọc