Thánh giá Ngài – Hương Đan (Sr).

1.
Thánh giá Ngài là bóng mát chở che đời con, là nơi con dừng chân trên đường lữ khách dương thế, là nơi con tìm về khi đời đầy những ê chề. Lặng quỳ bên Thánh giá dâng Chúa hết tâm tư. Lặng quỳ bên Thánh giá chiêm ngắm Chúa nhân từ.
ĐK.
Giêsu Ngài vì yêu con mang lấy Thập hình. Giêsu Ngài vì yêu con chết treo Thánh giá. Xin cho một đời con luôn ghi nhớ ân tình. Hy sinh khổ đau hôm nay mai ngày hiển vinh. Tiếp tục đọc