Về nhà Cha – Hương Đan (Sr).

1.
Sinh con vào đời cho con làm người làm con của Chúa Ngài trao cho con nén bạc tình yêu chính ân huệ Ngài. Ngài trao cho con nén bạc tình yêu con đã sinh lời Và giờ đây con đến dâng Ngài nén bạc đời con.
ĐK.
Con về với Ngài về nhà Cha ôi bao yêu thương. Con về với Ngài về nhà Cha về bến thiên đường. Tiếp tục đọc

Advertisement