Tay trắng ra đi – Huy Hoàng.

Thể hiện: Khánh Duy  (Download)

1.
Một ngày mai con sẽ ra đi xa cuộc đời, xa lìa muôn người, con ra đi tay không còn gì như vào đời con chẳng có chi. Dù lệ đau ai khóc thương con cũng chẳng còn khi nằm xuống mồ, bao nhiêu công tích lũy một đời cũng trở thành mây khói mà thôi.
ĐK.
Này người hỡi hãy nhớ lấy phận người đã vào đời rồi có ngày ra đi, bạc tiền ta không mang đi theo thì người ơi lo tích lũy làm chi. Ngày của Chúa sẽ đến sẽ đến, khi mọi người đưa tiễn ta ra mộ phần, đợi chờ chi trong cơn đam mê, mau tỉnh thức nhẹ bước đi trên đường về. Tiếp tục đọc

Advertisement

Tình người tình Chúa – Huy Hoàng.

Thể hiện: Sr. Phương Dung (Download)

1.
Khi tôi còn thế còn quyền, khi tôi còn sắc còn tiền, đường đi kẻ đón người đưa, lối về người vẫy người chào. Nhưng khi quyền thế chẳng còn, khi tôi tàn sắc không tiền, đường đi chỉ có mình tôi, lối về một bóng đơn côi.
Đk.
Chỉ còn lại Ngài mà thôi, Chúa ơi! Tình Chúa cao vời, yêu con từ mãi ngàn đời, tình Ngài không hề cạn vơi. Đường đời vạn nẻo lầm than, Chúa luôn gìn giữ vuông tròn, con không lẻ loi một mình, có Ngài nhịp bước đồng hành. Tiếp tục đọc