Dọn đường Chúa đến – Huy Hoàng.

ĐK.
Như Gio-an ngày xưa, làm sứ giả dọn đường cho Chúa. Sống cuộc đời đơn sơ, luôn khiêm nhường nhỏ bé phận mình. Con hôm nay giữa đời, cũng được sai đi dọn đường cho Chúa. Xin cho đời sống con, thành lời rao giảng Chúa cho mọi người
1.
Dọn sẵn đường cho Chúa, là sám hối lỗi lầm ngày qua. Sửa lối để Ngài đi, là lòng kiêu căng bạt xuống cho bằng. Lòng quanh co uốn khúc, hãy sửa lại cho thẳng ngay. Dẫu Chúa đến bất ngờ, thì sẽ gặp lòng con vẫn chờ. Tiếp tục đọc

Dâng thánh lễ – Huy Hoàng.

1.
Mừng biết bao, mừng vui khi bước vào đền thánh Chúa Trời. Bao lo âu phận người hiệp lòng dâng lên Chúa giờ đây. Dâng lên lời cảm tạ vì hồng Chúa như biển khơi. Nguyện xin Chúa thứ tha ngàn tội lỗi tháng ngày đã qua.
Tiếp tục đọc

Dâng thánh lễ 2 – Huy Hoàng.

1.
Đoàn con về đây xin dâng Cha Thánh lễ này.
Xin dâng Cha bao ước mơ nồng say, xin dâng Cha tháng ngày đời sống.
Lời ca tạ ơn tôn vinh Cha là Chúa muôn loài.
Luôn yêu thương gìn giữ đêm ngày cho con người hạnh phúc quê trời.
Tiếp tục đọc