Lên núi Sion – Hùng Lân.

Thể hiện: Giao Linh (Tải về)

  1. Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên
    Chúng tôi vui mừng sung sướng triền miên
    Hôm nay ánh sáng bình minh chói lọi trên đầu những kẻ lòng thanh

ĐK.
Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân Người
Hôm nay Chúa đem dân Người lên núi Si-on

Tiếp tục đọc

Advertisement

Lạy Mẹ từ bi – Hùng Lân.

1.
Lạy Mẹ từ bi lòng con yêu mến, con vang tiếng ca thiết tha nguyện cầu. Mẹ là nguồn vui tràn khắp năm châu. Xin xót thương người hằng khao khát kêu cầu.
ÐK:
Một lòng cậy trông con hết sức tin yêu. Ðường đời vững chí dẫu khi chân hòng xiêu. Mặc cho sóng đời nguồn gian nan nào thiếu. Dấu chân Mẹ lành trung tín con theo. Tiếp tục đọc

Lên núi Sion – Hùng Lân.

1.
Hôm nay là ngày Thiên Chúa dựng nên chúng con vui mừng sung sướng triền miên. Hôm nay ánh sáng bình mình chiếu dọi trên đầu những kẻ lòng thanh
ÐK:
Hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân Người, hôm Chúa đem dân Người lên núi Sion Tiếp tục đọc

Lời nguyện ngày xuân – Hùng Lân.

1.
Xuân về gieo nắng hồng, xuân hòa thơ xuống lòng. Chuông mừng vang tiếng đồng quyện lời bốn phương dâng Chúa quan phòng. Nguyện xin Người rộng thương ban một năm thịnh vượng khang an. Đời lên đẹp như xuân quang bốn mùa ấm no hỉ hoan. Thôi đi cay đắng đau buồn, thôi đi ghen ghét căm hờn. Vui lên trong Chúa xây đời đẹp hơn. (xây đời đẹp hơn). Ai ơi giữ chí cho bền! Đôi phen thua ngã đâu hèn? Tin nơi ơn Chúa ta hãy nâng lòng lên.
Tiếp tục đọc