Tình yêu nào – Hùng Lân.

ĐK:
Tình yêu nào đem đến cho tôi men say đời ? Vầng trăng nào soi lối tôi đi khi trời tối? Mùa xuân nào đem đến ngọc ngà hoa lá tươi? Nếu không phải là Người đã chịu chết vì tôi.
1.
Ai hay lay sậy hèn mọn khiêm tốn bên đàng. Phút chốc đứng lên niềm tin hải đăng thắp sáng. Thách đố gió mưa cuồng phong không núng can tràng. Chúa đến với tôi người ơi người có biết chăng? Tiếp tục đọc

Tôi không còn cô đơn – Hùng Lân

nhạc & lời: Hùng Lân

Tôi không còn cô đơn buồn khô héo trên dòng đời
Tôi không còn cô đơn mặc cho năm tháng trôi xuôi
Tôi không còn cô đơn dù rằng bờ vai vất vả
Chuyện lòng ngổn ngang mấy ngả, lênh đênh tìm một mái nhà

Tôi đã gặp niềm vui từ khi lắng nghe Lời Người
Tôi đã gặp niềm vui bừng lên trong đáy tim tôi
Tôi đã gặp niềm vui từ ngày Tình Yêu sáng tỏ
Mở rộng hồn tôi bé nhỏ, dắt tôi đến miền tôi mơ

Tiếp tục đọc