Thánh Giuse/1 – Hùng Lân.

1.
Tòa Chúa hôm nay hòa ca. Ðền Thánh Giu-se đầy hoa. Chốn Thiên cung hương sắc bay, dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa Cứu người trần. Bạn hiền Trinh Nữ cực lành Người như bông huệ tiến lên trước tòa Chúa, hương thơm xa bay ngàn phương.
ÐK.
Nay Chúa ban cho Ðấng Công Thần ngôi báu, thêm quyền giữ châu tàng. Khắp nhân gian hỉ hoan cậy trông ở tay Cha cực khoan. Xin giúp con qua bước gian trần. Xin dắt chiên lạc tới ngai vàng Ðấng uy linh cực sang và hưởng phúc vui trên Thiên đàng. Tiếp tục đọc

Thầy là cây nho – Hùng Lân.

1.
Thầy là cây nho, chúng con là cành nho. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái thì người ấy sinh nhiều hoa trái (i).
ĐK.
Vì không có Thầy chúng con không làm được gì chúng con không làm được gì, vì không có Thầy.
2.
Nếu ai không ở trong Thầy thì bị ném ra ngoài như là như cành nho khô gầy. Người ta sẽ nhặt lấy mà đem bỏ vào lửa và chúng sẽ cháy, chúng sẽ là sẽ cháy (i). Tiếp tục đọc

Thắp ngọn nến hồng – Hùng Lân.

1.
Xin thắp sáng lên một ngọn nến hồng, cho cuộc đời anh, cho cuộc đời tôi cho cuộc đời chúng ta say men trầm hương, lung linh hào quang khắp nơi. Xin hãy thắp lên một ngọn nến lòng. Xin hãy nhóm lên ngọn lửa ngàn sao để trời thêm thanh, để đời thêm trong, để lòng người biết tìm đến cùng Chúa tình yêu. Núi cao sông dài đều trải nghĩa yêu Ngài dành cho ta. Gió mưa giao mùa ngày ngày chứng minh tình Ngài bao la. Xin thắp sáng lên ngọn lửa tâm hồn, xin đốt nóng lên niềm Tin Cậy Mến. Một ngày đi lên, một ngày thêm công, một ngày làm sáng ngời Tin Mừng cứu chuộc thêm. Tiếp tục đọc