*Nhạc sĩ Kim Long (Lm.) (Theo Tựa đề) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.).

A.

*

Ai ăn thịt Ta – Kim Long
Ai ẩn mình nơi Chúa – Kim Long
Ai cho hồn con (Nhập Lễ)
Ai được cư ngụ (Thánh vịnh – Đáp ca)
Ai liều mạng sống (Mùa Chay)
Ai mong tìm Chúa (+Hoàng Khánh) (Nhập Lễ)
Ai muốn theo Ta – Kim Long
Ai sẽ cho con – Kim Long
Ai sẽ được lên – Kim Long
Ai tuyên xưng Ta (Các Thánh)
Ai trông tìm Chúa – Kim Long
Ai vào nơi cung thánh (Nhập Lễ)
Ai vào nhà Chúa – Kim Long
Alleluia (Alleluia)
Anh em sống chung một nhà – Kim Long Tiếp tục đọc