Đức Kitô đã chết – Kim Long.

Imprimatur – 29/04/2001 – Giáo phận Phú Cường.
*
ĐK.
Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi ta. Nhưng Người đã sống lại cho ta được sống muôn đời.
1.
Chức phận Người vốn là Thiên Chúa mà Người chẳng khư khư nắm giữ cho mình ngang hàng Thiên Chúa. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đây cây sự sống – Kim Long.

Imprimatur – 29/04/2001 – Giáo phận Phú Cường.
*
1.
Đây cây sự sống nơi A-đam mới đổ máu liên kết muôn người hãy đến ta tôn thờ. Đây cây sư sống nơi Đấng cứu độ mở tay khoan dung tha thứ.
ĐK.
Hãy đến ta tôn thờ, kính chúc Chúa hiển vinh muôn đời. Tiếp tục đọc

Đấng đầy yêu thương – Kim Long.

Imprimatur – 29/04/2001 – Giáo phận Phú Cường.
*
ĐK.
Đức Ki-tô trên thập giá là tội nhân bị hành hình, nhưng trên hết Người là Đấng đầy yêu thương.
1.
Yêu thương nên cam chịu cực hình, cứu chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Nhờ thập giá đã đem lại niềm hy vọng và hoan lạc. Tiếp tục đọc

Đừng đoán phạt con (Tv. 6) – Kim Long.

Thể hiện: Nguyễn Sang (Tải về)

ĐK. Lạy Chúa, xin đừng đoán phạt con trong cơn giận Chúa. Xin đừng nghiêm trách con giữa cơn lôi đình. Thương xót con Chúa ơi nay con tàn hơi sức. Xin cứu con Chúa ơi xương cốt con rụng rời. Hồn con nay vô cùng tan nát ôi lạy Gia-vê sao còn trì hoãn đến khi nào?

1. Xin Gia-vê nhân hiền cứu con khỏi vòng nguy biến. Giữa nơi tối tăm triền miên còn ai ngợi khen Chúa vững bền. Tiếp tục đọc

Đây bánh thơm – Lm. Kim Long.

ĐK. Đây bánh thơm đây rượu tinh tuyền, đoàn con hân hoan dâng Chúa chí thánh. Xin Chúa thương nhận lòng chân thành, hiệp dâng với Thịt Máu Chiên nhân hiền.

1.
Xin (là) xin Chúa nhận bánh vẹn sạch, đoàn con dâng Chúa trong tin yêu. Xin (là) xin Chúa nhận bánh vẹn sạch, đoàn con bất xứng tiến dâng lên.
Tiếp tục đọc

Đây tấm bánh – Kim Long.

1
Đây tấm bánh tinh tuyền là hương hoa ruộng lúa
hiệp cùng lao công người thế.
Nguyện xin Chúa thương tình vui nhận và cho trở thành,
thành bánh thiêng liêng nuôi chúng con.
ĐK:
Chúc tụng Chúa Tể càn khôn, chúc tụng đến muôn muôn đời. Tiếp tục đọc