Hỡi thế trần – Kim Long.

ĐK. Hỡi thế trần từ khắp nơi hãy tới, nào hãy tới, hiệp lời hát kính vang trời,
phụng mừng lễ tế muôn đời, chính Chúa hiến thân đây người ơi.

1. Nào muôn lớp thiên thần, nào chư dân sống nơi nơi, hãy tới nào hãy tới.
Bao tinh tú xa thẳm, bao ngọn gió đưa mây trời. Tiếp tục đọc

Hãy đến cung chúc (Tv. 94) – Lm. Kim Long.

Đk.
Hãy đến đây cung chúc Chúa Trời, hiệp mừng Núi Đá độ trì ta.
Đến trưóc Thiên Nhan tấu khúc đàn, vào bệ kiến cất lời hòa ca.

1.
Chúa là Đấng toàn năng, cao vượt hết các chư thần,
vực thẳm sâu tay Người gìn giữ; bao ngọn núi Chúa luôn trông chừng,

2.
Chúa tạo tác biển khơi, trên mặt đất Chúa an bài;
nào mau ta vào sùng bái; mau phục xuống trước Tôn nhan Người.

3.
Chúa là Chúa Tể ta, ta là chính thứ dân Người;
là chiên con Người dìu dắt; luôn hãy lắng tiếng nghe theo Người.

Bản nhạc

Hỡi người hãy nhớ – Lm. Kim Long.

nhạc & lời: Lm. Kim Long

ĐK.
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro
Một mai người sẽ trở về bụi tro

1.
Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi
Một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu

Tiếp tục đọc