Tôi muốn hát bài ca – Lm. Kim Long.

Đk.
Tôi muốn hát một bài ca, một bài ca, ca tụng Thiên Chúa tôi.
Uy danh Người rất huy hoàng, quyền lực Chúa luôn vinh thắng muôn muôn đời.
1.
Hỡi địa cầu hãy tôn thờ Chúa, Người tuyên phán và tạo tác mọi loài.
Người thở hơi cho muôn vật sinh sống, không một ai thắng nỗi lời Người. Tiếp tục đọc