Thánh vịnh 117 (1) – Lm. Kim Long.

1.
Cảm tạ Chúa vì Ngài nhân từ ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Đến náu nương ở Đức Chúa Trời ngàn lần hơn tin cậy phàm nhân. Ai trông tìm đến cậy thế quan quyền nào bằng kiếm Chúa Trời ẩn thân.
Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 89 – Kim Long.

1. Ngay khi núi đồi chưa được tạo thành, địa cầu và hoàn vũ chưa được khai sinh. Từ muôn thuờ đến muôn đời Chúa ơi, Ngài vẫn là Thiên Chúa.

2. Đây Thiên Chúa truyền con người trở về, trở về cùng bụi cát, mau phàm nhân ơi. Ngàn năm nào khác một ngày mới qua, tựa canh tàn đêm vắng. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 88 – Lm. Kim Long.

1.
Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng. Vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín của Ngài. Vì Chúa phán: Tình thương đó xây dựng đến thiên thu. Đức tín thành của Chúa thiết lập trên cung trời.
Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 103 – Kim Long.

1. Hồn tôi hỡi chúc tụng Chúa đi, lạy Thiên Chúa Đấng con thờ kính, Ngài cao cả muôn trùng. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang.

Đáp. Lạy Chúa, đất chứa chan ân phúc của Ngài.

2. Đàn gia súc sống nhờ cỏ xanh, còn nhân thế Chúa cho họ có mọi thứ rau để dùng. Từ ruộng đất kiếm được bánh ăn, và pha chế những ly rượu quí làm phấn khởi tâm thần. Xức mặt mày đẹp xinh trơn loáng dầu bởi nhờ cơm bánh no lòng chắc dạ luôn. Tiếp tục đọc

Thánh Thần tình yêu – Kim Long


nhạc & lời: Kim Long
Đk.
Thánh Thần Tình Yêu, Thánh Thần ngọn lửa thiêu
Ngài từng đổi mới khuôn mặt của thế giới
Thánh Thần Tình Yêu, Thánh Thần ngọn lửa thiêu
Xin hãy ở cùng Hội Thánh Chúa mọi nơi

1. Từ lúc khai sơ
Khi vũ trụ này còn trống rỗng hoang vu
Ngài bay lượn trên nước
Rắc gieo mầm sống, để khắp chốn bừng vui

Tiếp tục đọc

Thánh lễ đã hết – Lm. Kim Long.

Thánh lễ đã hết rồi ta ra về dự tiếp thánh lễ trong cuộc đời. Sống với Chúa qua người người hòa tình thương khắp nơi.

Thánh lễ đã hết rồì ta ra về Lời Chúa quyết chí đem thực hành, sống mỗi phút thêm trọn lànhlàm chứng nhân trung thành.