Yên tâm, con cứ về *- Kim Long.

1. Yên tâm con cứ về đừng e thẹn ủ ê. Muôn đời xa xôi trước Chúa cứu độ chở che.

ĐK. Vì tình thương Chúa Trời dung thứ người lạc lối. Ngày qua thôi nhắc nhở: Về xây dựng ngày mai. Tiếp tục đọc

Yêu mến Đức Maria – Kim Long.

ĐK. Những ai yêu mến Đức Ma-ri-a mọi việc đều sẽ kết thúc tốt đẹp, sẽ được bàn tay từ mẫu của Người dẫn vào bến Cứu Độ bình an.

1. Hãy tin tưởng vào Người, hãy tìm gặp Người như một đứa con ngoan hiền. Ta sẽ nhận biết: Người là niềm cậy trông lành thánh, là Mẹ tình yêu tinh tuyền. Tiếp tục đọc

Advertisement

Yêu thương đến cùng – Lm. Kim Long.

Yêu thương đến cùng (Lm. Kim Long) – Tốp ca (Download)

1. Vì thương mến nhân gian Chúa trao ban chính Con Một dấu yêu. Nhận gánh muôn tội tình vì Chúa yêu thương đến cùng.
ĐK. Nay con muôn đáp đền tình Chúa không bờ không bến. Xin là tấm bánh bẻ ra để muôn người bổ dưỡng. Xin là đầy tớ trung kiên phục vụ Chúa và anh em.
2. Vì thương mến nhân gian Chúa Con xin đến tuân hành ý Cha. Nhận lãnh muôn khổ hình: Người đã yêu thương đến cùng.
3. Vì thương mến nhân gian Thánh Linh ban xuống muôn vàn phúc ân. Hằng sáng soi giữ gìn nhịp bước đi lên tới cùng.
Tiếp tục đọc