Chúa gọi mời con đến – Mi Trầm.

Đk.
Chúa gọi mời con đến dự tiệc thánh nhiệm màu, để rồi ngày mai tới chung vinh phúc trên trời. Hãy giữ lòng sạch trong để xứng đáng rước Chúa vào lòng. Hãy sống đời cậy trông dệt áo cưới sáng tươi cuộc sống.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa là gia nghiệp – Mi Trầm.

Ðk.
Chúa là gia nghiệp đời con. Xin Ngài bảo toàn thân con, vì ngoài Chúa ra con tìm đâu thấy hạnh phúc, và ở bên Chúa con tìm thấy được niềm vui, Chúa là gia nghiệp đời con.
Tiếp tục đọc