Hãy nhìn cuộc đời – Mi Trầm.

1.
Hãy nhìn cuộc đời và sẽ thương con người
Đời người như hoa dại sớm nở chiều tàn phai
Sống trong cuộc đời rồi chết xa cuộc đời
Đời người như hoa dại sớm nở chiều tàn phai
Tiếp tục đọc