Lời của Chúa – Mi Trầm.

1.
Lời của Chúa nuôi dưỡng con qua bao ngày tháng, dẫn con đi trên đường lữ thứ trần gian. Xin dạy con, dạy con sống tốt lời Ngài, như hạt giống, hạt giống trổ bông kết trái.
Tiếp tục đọc