*Nhạc sĩ Nguyễn Duy (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

123…

*
50 năm hồng ân – Thánh ca Tạ Ơn

A.

*
Ave Maria trăng từ bi – Đức Mẹ
Ai muốn theo Ta – Ca nguyện-Hiệp lễ
Ai muốn theo Ta (Mc. 8: 34-35 & Mt. 20: 27-28) – Thánh ca Tin Mừng
Anrê Phú Yên – Các Thánh
Ánh tình yêu – Ca nguyện-Hiệp lễ
Ánh Xuân hồng – Xuân
Ân tình Chúa – Tận hiến
Ân tình chung kết ân tình – Hôn phối Tiếp tục đọc

– Album: Nhạc khúc Mùa Xuân – Nhạc sĩ Nguyễn Duy.

NhacKhucMuaXuan-Front

Kinh nguyện tạ ơn – Trần Ngọc & Tốp Nữ  (Tải về)

Phút giao thừa – Bích Hiền & Tâm Linh  (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Lắng nghe Lời Chúa – Nhạc sĩ Nguyễn Duy.

Chủ đề: Ca Nguyện – Hiệp Lễ

Lắng nghe Lời Chúa – Mai Trang (Tải về)

Tình yêu Chúa gọi tôi – Trần Ngọc (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Lời Ngài con hát/1 – Nhạc sĩ Nguyễn Duy.

LoiNgaiConHat-Front.jpg

Giêsu con hát về Ngài – Ca đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Tải về)

Tình yêu Chúa thẳm sâu – Nhật Tân (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Yêu thương đến cùng – Nhạc sĩ Nguyễn Duy.

 

Yêu thương đến cùng (Lm. Kim Long) – Tốp ca (Download)

Yêu cho đến cùng (Lm. Nguyễn Duy) – Mai Hậu (Download)
Tiếp tục đọc