Xuân đã đến rồi – Lm. Nguyễn Duy.

Xuân đã đến rồi – Lm Nguyễn Duy & Văn Thành
Nghe nhạc 

1.
Xuân đã đến rồi mùa xuân thắm tươi nơi nơi
Ca vang chan hòa quyền uy Đức Chúa Trời
Xuân đã đến rồi mùa xuân chứa chan yêu thương
Xin dâng khúc nhạc ngợi khen đến muôn đời

Tiếp tục đọc