Xin chọn ý Cha – Nguyên Hòa.

Thể hiện: Cao Duy (Tải về)

1.
Xin chọn ý Cha dù là đây chén đắng. Xin chọn ý Cha dù đây là trống vắng. Xin chọn ý Cha dẫu đây cơn sầu buồn. Xin chọn ý Cha dẫu mồ hôi máu tuôn.
Đk.
Thánh ý Cha là bình an cho con. Thánh ý Cha là hồng ân cho con. Thánh ý Cha ơn cứu rỗi ngàn đời. Thánh ý Cha thiên đường cho nhân gian. Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin là áng thơ ca ngợi – Nguyên Hòa

Thể hiện: Khắc Dũng (Tải về)

Tình yêu nào, Chúa ơi , được mãi mãi con sống trong tình Ngài
Từ muôn đời Ngài đã chiếm lấy trái tim con, Ngài đã ghi ấn tín trên con
Khi núi con chưa thành hình, khi bầu trời chưa in dấu trăng sao
Khi con vừa mở mắt chào đời này rằng tình Ngài đã thương, đã có mãi ngàn khơi

Tình yêu nào Chúa tôi đã cất bước rời khỏi ngai tòa trời
Mặc xác phàm Ngài đã trung kiên sống thế nhân, Ngài gánh lấy tội lỗi muôn dân
Cho tín trung muôn ngàn lần, cho trần đời đón lấy suối ân tình
Ôi cao siêu Chúa quá yêu con người để được gì này Ngài ơi, để xứng tình Ngài thương

Tiếp tục đọc