Chúc tụng Mẹ – Nguyên Kha.

1.
Mẹ như máng thông ơn Hồng Phúc, Nguồn muôn Phước Lộc Chúa trao Mẹ. Mẹ là Đấng Trung Gian, Ơn Trời tuôn chứa chan! Thiên cung, Thần Thánh kính tôn ca mừng!
2.
Mẹ rất Thánh Thiện, ai hiểu thấu? Là Đức Nữ Hòang Diễm Kiều! Là Mẹ Chúa cao quang, cũng là Mẹ chúng con, Thiên cung Thần Thánh kính tôn ca mừng! Tiếp tục đọc

Chúa từ bi và nhân hậu – Nguyên Kha.

1. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Người đại lượng và chan chứa tình thương, Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta.

2. Như Người Cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính sợ Người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi. Tiếp tục đọc

Chúa đến – Nguyên Kha.

ĐK.
Hỡi người đem tin mừng cho Si-On, Hãy trèo lên núi cao! Hãy trèo lên núi cao! Hỡi người đem tin mừng cho Gia-Liêm, Hãy cất tiếng cao lên! Hãy nói với Giu-Đa: Đây Chúa đến cứu muôn dân! Đây Chúa đến trong uy quyền!
1.
Người đến thống trị, Và đem theo những phần thưởng chiến thắng! Ngài đến cứu đời Và ban bố ân xá, phá tan gông cùm! Tiếp tục đọc