Dâng hương kính Mẹ – Nguyên Kha .

1.
Cung Kính Dâng Mẹ đây hương trầm ngát thơm! Ngàn trầm nghi ngút bay lên tận Thiên Đường! Muôn câu kinh, Tiếng ca hát Kính dâng lên Mẹ, Khói hương trầm thiết tha dâng, Nguyện cầu Mẹ nhận cho!
ĐK.
Đời con ước được như áng hương trầm, hương nhân đức tỏa lan khắp nơi, niềm tin kính không nhạt phai theo tháng ngày, đời dương thế biết bao đẹp tươi! A-ve Ma-ri-a! A-ve Ma-ri-a! Tiếp tục đọc