Hiến tế 28 – Ngọc Kôn.

Thể hiện: Gia Ân
Chủ đề: Thánh ca Tin Mừng
*
Trọn đời con như câu kinh mai dâng về nhan Chúa. Trọn đời con như hoa hương bay không hề hoen úa. Tựa sương mai đem bao tươi vui cho đời tươi thắm tin yêu như kinh của lòng yêu mến suốt đời dâng hiến.

ĐK.
Dâng Chúa lời kinh mến sớm mai, như bánh nồng hương mới men say. Như chén rượu tinh khiết nồng cháy, hiến dâng trót cả tâm hồn. Tiếp tục đọc

Hồn mong gặp Chúa (Tv. 63) – Nguyên Kha.

Thể hiện: Lệ Hằng (Tải về)

ĐK. Từ rạng đông con chờ đợi Chúa! Trọn năm canh con thao thức tưởng nhớ Ngài! Trót đời con sẽ là một lời chúc tụng! Tay giơ cao con kêu khấn Danh Ngài!

1. Tấm thân này héo mòn vì đợi trông Chúa! Linh hồn con khao khát Chúa đêm ngày! Như đất khô khan mong đợi nước nguồn. Như nai mong tìm đến dòng suối mát trong! Tiếp tục đọc

Hoang địa vui lên – Nguyên Kha.

ĐK.
Hoang địa khô cằn sẽ vui mừng, cây cối trơ trọi sẽ trổ bông. Vì Đấng cứu độ đến cứu thoát dân Người
1.
Khi người đến mắt người mù sẽ nhìn xem tai người điếc sẽ được nghe Tiếp tục đọc

Hãy dọn đường Chúa đến – Nguyên Kha.

1. Nơi sa mạc hoang địa cằn cỗi, Hãy mở đường cho Chúa đi qua! Nơi đồng hoang hãy mở con đường! đường thẳng tắp cho Chúa đi qua! Đồi với núi hãy san cho bằng! Nơi cong queo sửa lại ngay ngắn! Để Thiên Chúa đến cứu độ trần gian!

ĐK. Chúa hãy đến cứu chúng con Rửa con sạch mọi lỗi tội! Giúp con khỏi nhớp nhơ tội khiên! Lạy Vua Cao Sáng Đấng Cứu Tinh bao dịu hiền! Tiếp tục đọc