Nhà Thiên Chúa – Nguyên Kha.

Đk.
Này đây Nhà Thiên Chúa Đấng ngự lên giữa con dân Người, này đây Nhà Thiên Chúa rất uy hùng và kiên vững. Này đây Nhà Thiên Chúa Đấng muôn đời luôn luôn tín trung. Chúa ta rất oai hùng là niềm vui khắp trên dương trần
1.
Đây là chốn cao quang, nơi Thiên Chúa hùng anh ngự lên giữa muôn huy hoàng, đây là nhà vinh sáng, nơi muôn dân tôn thờ ngợi khen Chúa ta uy hùng Tiếp tục đọc

Advertisement

Như làn gió thoảng (Tv. 39) – Nguyên Kha.

Thể hiện: Lệ Hằng (Tải về)

1. Năm tháng đời con đếm được mấy mươi? Đời sống con chung cuộc thế nào? Con biết rằng: Đời là kiếp phù du! Ấy tuổi đời con Ngài đo vài gang tấc! Kiếp sống này Ngài kể là hư không! Ôi con người là như Làn Gió Thoảng, như bóng câu trên đường!

ĐK. Lạy Chúa! Thực là ngàn năm trước Thiên Nhan Ngài tựa như làn gió thoảng! Lạy Chúa! Cho con mến Chúa, biết Thánh Hóa đời con mọi phút giây từng ngày!
Tiếp tục đọc