Sự sống thay đổi nhưng không mất đi – Nguyên Kha.

ĐK.
Lạy Chúa! Con xác tín rằng: Sự Sống đổi thay nhưng không mất đi! Sự Sống đổi thay nhưng không mất đi! Và khi nơi nương náu ở trần gian bị tiêu diệt Thì con sẽ được định cư vĩnh viễn trên Trời!
1.
Kiếp sống này, kiếp sống bể dâu, vô thường! Chung quanh con muôn vật đổi thay khôn lường! Con tìm đến cõi sống thiên thu bất tận! Bên Chúa Xuân thôi khổ sầu thôi chán chường! Tiếp tục đọc

Advertisement