Tràng hoa Mân Côi – Nguyên Kha.

ĐK. Tràng hoa Mân Côi đoàn con dâng tiến Nữ Vương Đồng Trinh! Muôn hoa thắm xinh, hương hoa thơm ngát ngất ngây Thiên Đình! Đây là hoa hồng nhuộm trong Máu Thánh Chúa Ki-tô! Đây là hoa trắng: Mẹ không vướng lây tội truyền!

1. Khi Sứ Thần truyền tin Mẹ thụ thai Con Một Thiên Chúa, Khi Mẹ đi viếng bà Thánh (í a) I-sa-ve, Khi Ngôi Hai làm người lòng mừng vui nói sao cho cùng! Tiếp tục đọc

Advertisement

Trời cao hỡi – Nguyên Kha.

ĐK.
Trời cao hỡi! hãy mưa Đấng cứu đời! hãy mưa Đấng cứu đời đến cứu trần gian! hồn con nay cầu mong ơn Chúa thương ban nguồn ơn trời giải thoát chúng con!
1.
Như dân Ích Diên sống kiếp nô lệ trầm luân rên xiết! Mong mau thấy Thánh Đô Gia Liêm rạng rỡ trong ánh bình minh! Con mong Đấng Thiên Sai dẫn đưa hồn con nẻo đường Công Chính! Bước vào trong tâm hồn xóa ngàn tội khiên biến con nên tinh tuyền! Tiếp tục đọc

Trời cao hãy mưa – Nguyên Kha.

ĐK.
Trời cao hãy mưa! Mưa Đấng công chính xóa tội đời!Mưa Đấng công chính đến trần đời đoàn con ngóng trông!
1.
Xin ban Chiên Thánh cứu trần gian! Xin ban Đấng Thiên Sai cho chúng con! Đưa dẫn chúng con về Đường Ánh Sáng! Xin ban Ngôi Cứu Tinh cho đoàn con Xin ban Chúa Ngôi Hai cho trần gian! Tiếp tục đọc