Ánh sáng đến – Phương Anh.

ĐK. Hôm nay ánh sáng đã chiếu soi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta. Hôm nay ánh sáng đã giáng sinh trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1. Chúa hiển trị, địa cầu ơi hãy reo mừng, hải đảo muôn ngàn hãy mừng vui. Trời xanh loan truyền đức công minh Ngài, và muôn dân được thấy vinh quang Ngài. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ai là anh em tôi (Lc. 10) – Từ Duyên & Phương Anh.

Thánh Ca Tin Mừng.
*
Trên đường cào Jê-ri-cô có người bị bọn cướp đánh trọng thương, và chúng vất ngay bên đường nằm quằn quại với những vết thương. Rồi một Thầy Tư Tế đi qua nhưng ông vẫn làm ngơ. Lại một Thầy Lê-vi cũng đi qua nhưng ông nhắm mắt qua đường.

Nhưng đâu ngờ có người ngoại giáo qua đường. Đã đi tới xuống ngựa băng bó vết thương. Con xin Chúa mở rộng lòng con như người ngoại giáo năm xưa nhận ra mọi người là anh em một nhà. Tiếp tục đọc