Ngàn năm mới về – Lm. Phương Anh.

Thể hiện: Kim Anh  (Download)

1.
Ngàn năm mới về bao hân hoan trào dâng. Mùa Hồng Ân về, về trên khắp dương gian. Tháng năm con xin dâng Chúa Xuân. Tấm thân bao năm dài yếu đuối. Trái tim con xin dâng Chúa Xuân. Mến thương của những người anh em.
Đk.
Nguyện xin Chúa Xuân nhận lễ vật con dâng. Xin thương chúc lành cho ngàn năm đang tới. Nguyện xin Chúa Xuân nhận lễ vật con dâng. Ban ơn cứu độ cho đoàn con Việt Nam. Tiếp tục đọc

Advertisement

Ngài là dũng lực (Tv. 17) – Lm. Phương Anh.

ĐK.
Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài.

1.
Ngài là sơn động chỗ con nương mình. Ngài là quyền uy sức hộ phù con. Ngài là tảng đá, chiến lũy cứu tinh Ngài là dũng lực chở che con luôn.
2.
Tung hô Chúa Trời chúc khen danh Ngài vì Ngài là Cha Đấng cứu độ con. Ngài là Hoàng Đế đã thắng thế gian người Ngài đã chọn Ngài luôn yêu thương.