Một bài ca mới – Sơn Dương.

Nhập Lễ
*
ĐK. Một bài ca mới hãy hát lên ca tụng Chúa Trời, tiến vào thánh đô bao sướng vui ta thờ lạy Chúa.

1. Trong tôi hân hoan khi được vào thánh cung Chúa Trời, rộn ràng niềm tin nơi cung lòng của Chúa yêu thương. Tiếp tục đọc