Hãy nếm thử 1 (Tv. 33) – Tường Ân.

Thánh Vịnh – Đáp Ca
*
ĐK. Hãy nếm thử và nhìn xem cho biết, Chúa tốt lành biết bao, Chúa tốt lành nhường bao.

1. Con chúc tụng Chúa trong mọi thời, miệng con hằng ca khen Chúa thôi. Trong Thiên Chúa linh hồn con hãnh diện, bạn nghèo ơi nào hãy vui lên. Tiếp tục đọc

Advertisement