*Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ

*

Tiếp tục đọc

* Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ