*Nhạc sĩ Nguyên Lễ (Lm.) – Lời nhạc Thánh ca theo Nhạc sĩ.

Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Ngọc Linh – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ.