*Nhạc sĩ Văn Chi – Lời Thánh ca theo Nhạc sĩ

*
_________________________________