*Nhạc sĩ Thành Tâm (Lm.) – Thư viện Thánh Ca (Pdf.)

A.

*
Ave Maria (Đức Mẹ)
Ai kính sợ Chúa/Tv 127 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Alleluia! Hát lên người ơi (Alleluia) + Trần Sỹ Tín
Alleluia! Hát lên người ơi (Mùa Phục Sinh) + Trần Sỹ Tín
Anh em hãy đi/Tv 116 (Thánh vịnh – Đáp ca)

B.

*
Bài ca dâng lễ (Mùa Phục Sinh)
Bài ca Đức Cậy/Tv 21 (Thánh vịnh – Đáp ca)
Bài ca Đức Mến (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca hiệp nhất (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca Môisen (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca tin yêu (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bài ca thống hối (Thánh ca Tin Mừng)
Bài ca vũ trụ/Tv148 (Nhập lễ)
Bạn đường (Thánh ca Vào đời)
Bêlem Yuđê (Mùa Giáng Sinh)
Bí tích Tình yêu (Mình Máu Thánh)
Bộ lễ Vào đời 2006 (Bộ lễ – Kinh nguyện) Tiếp tục đọc