Khoảng cách cuộc đời – Thái Nguyên.

Thể hiện: Tấn Đạt (Tải về)

1.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người ẩn tàng trong sự chết. Cái chết của vực thẳm sân si của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Chỉ cái chết từ bi từ Giê-su thập giá đảo lộn mọi nghĩ suy của loài người lâm lụy. Chỉ cái chết trao đi từ Giê-su vô tội thành nguồn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai.
ĐK.
Nhờ Ngài đã sống lại đang ngụ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung gieo khắp muôn nơi cho cuộc sống rạng ngời. Đường đời sẽ tươi màu vì Giê-su đang sống giữa mọi người chúng ta. Tiếp tục đọc

Advertisement

Khó tin Chúa – Thái Nguyên (Lm).

1.
Bao người khó tin Chúa, vì xem ra Chúa chỉ là con ông thợ mộc. Bao người khó tin Chúa, vì xem ra Chúa quá bình thường giống như mọi người. Gia đình nghèo khó thôn trang, lao động ngày tháng gian nan, có gì danh giá cao sang, có gì xứng đáng để tin nơi Ngài.
ĐK:
Chúa thích ẩn mình như người bé nhỏ nơi những gì thế gian chê bỏ. Chúa muốn con tập nhận ra Ngài bằng một đôi mắt đức tin. Xin thêm đức tin cho con thấy Ngài đang đến trong đời, thấy Ngài đang sống trong con, đang đỡ nâng con cũng như mọi người Tiếp tục đọc

Kỳ công của Chúa (Tv. 8) – Thái Nguyên.

1.
Khi tôi ngắm cõi trời xanh công cuộc mà Chúa tôi gầy dựng, vầng trăng và muôn loài tinh tú. Thì con người là chi đâu, mà Chúa tôi đã phải nhớ tới, thì con người là chi đâu mà Chúa tôi để ý chăm nom.
ĐK.
Lạy Chúa! Lạy Chúa chúng tôi lạ lùng thay, lạ lùng thay Danh Ngài toàn cõi đất. Lạ lùng thay Danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Tiếp tục đọc