Lặng – Trần Tuấn.

Thánh ca Vào đời
Thể hiện: Bích Thư (Tải về)
*
1.
Lặng để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta
Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau
Lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ mi xanh
Đời sao vắng tanh cho trái tim xanh tàn nhanh

Nhìn nhìn lên Thánh Giá, Chúa đang dang tay lặng im
Từ từ trên Thánh Giá, Chúa có nghe con nài van!
Vì vì sao Chúa hỡi cứ như…như vô tình không nghe?
Lòng con sắt se ôm nỗi đau riêng Ngài ơi! Tiếp tục đọc