Cầu hồn – Viết Chung.

(Từ vực sâu là nỗi thương đau) Con kêu cầu lên Chúa. Nếu Chúa chấp nhất tội lỗi. Thì nào ai được hưởng ơn cứu rỗi, nên con xin sấp mình cầu xin Chúa xót thương nhậm lời. Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi! (Xin tha thứ tội lỗi cho người thân yêu đã qua đời) Lạy Chúa tôi Lạy Chúa tôi. Xin cho tôi được họp mặt với người thân yêu nơi bình yên tuyệt đối. Lạy Chúa tôi Lạy Chúa tôi.
*
(Pdf.)
_____________________________________ Tiếp tục đọc

Ca nguyện thánh Giuse – Viết Chung.

1. Ai người vất vả đường đời nắng mưa chiều sớm kiếp người truân chuyên. Ai ngàn nỗi ưu phiền về bên Thánh Cả vững niềm cậy trông

2. Ai người lao khổ tật nguyền, kéo lê ngày tháng hao gầy cô liêu. Ai người cay đắng oan khiên cầu xin Thánh Cả ban nhiều ơn thiêng. Tiếp tục đọc

Của lễ tình yêu – Viết Chung.

1. Dâng (i) lên Thiên Chúa: Của lễ (i-a) mọn hèn. Này là rượu nho thơm, hiệp dâng cùng với bánh miến. Tiến dâng trước Cha toàn năng.

ĐK: Dâng lên đoàn con dâng (là) dâng lên Ngài với cả (i-a) tấm lòng là lòng con yêu mến Chúa. Xin Cha đầy khoan nhân dủ thương nhận lấy lễ vật dù có mọn hèn, nhưng đượm tình con yêu Ngài. Tiếp tục đọc