Mùa xuân viên mãn – Viết Chung.

(Xuân tươi xuân vui ta chào xuân khắp nơi, ta chào xuân thắm tươi xuân của con người xuân của muôn loài. Xuân tươi xuân vui xuân tình yêu đã khơi, xuân bình yên sáng soi xuân của Chúa Trời xuân của muôn đời. Xuân tươi xuân vui ta chào xuân khắp nơi, ta chào xuân thắm tươi xuân của con người xuân của muôn loài) Xuân tươi xuân vui ta chào xuân khắp nơi Xuân tươi xuân vui ta chào xuân khắp nơi ta chào xuân thắm tươi xuân của muôn loài. Xuân tươi xuân vui xuân tươi xuân vui xuân vui xuân tình yêu đã khơi xuân bình yên sáng soi xuân niềm tin xuống đây xuân hồng ân chẳng vơi xuân triền miên đắm say xuân và xuân ngất ngây xuân hoài xuân đây. Mùa xuân Thiên Chúa, mùa xuân thanh khí bao la. Mùa xuân Thiên Chúa, mùa xuân chan chứa hương hoa, nhạc thơ muôn ý hoan ca. Tiếng đàn hòa, điệp khúc thánh ca dội vang xa. Thần Thánh với muôn loài tung hô. Mùa trinh nguyên, mùa Thánh Đức xuân an nhiên. Hỡi xuân vô biên. Tiếp tục đọc

Mùa xuân Maria – Viết Chung.

1. Mẹ là mùa xuân, mùa xuân hương sắc vẹn tuyền. Suối vô ưu từ tâm, nguồn ân đức cao dâng. Mẹ là sự sống, sự sống lành thánh vô biên, Chúa yêu thương đã chọn từ cõi mênh mông.

ĐK. Mùa xuân Ma-ri-a, mùa xuân Ma-ri-a, mùa xuân bao dung tình ý, mùa xuân yêu thương trần thế. Chúng con xin ca ngợi Mẹ thánh đức, thánh đức bao la. Tiếp tục đọc