Người từ đâu tới – Viết Chung.

Chúa Xuân, Chúa Xuân, Chúa Xuân. Người a từ đâu, Người từ đâu tới đây (Người từ đâu) tới đây (Người từ đâu tới, Người từ đâu tới đây). A ha a Ta đây, Ta từ nơi cõi vô minh, Ta từ ngàn kiếp muôn trùng (muôn trùng) A ha a Ta đây bây giờ và a Ta mãi mãi. Chúa Xuân, Chúa Xuân, Chúa Xuân. Người a là chi, Người là chi tới đây (Người từ đâu) tới đây (Người từ đâu tới, Người từ đâu tới đây). A ha a Ta đây, Ta là huyền bí vô biên, Ta là hằng cửu sinh tồn (muôn trùng) A ha a Ta đât, Ta là Chúa Tể càn khôn (Chúa Tể càn khôn).
*
(Pdf.)
__________________________________________ Tiếp tục đọc

Advertisement

Ngày hồng tươi – Viết Chung.

1. Ngày hồng tươi tới đây kề bên vai sát vai. Nhịp bước vui vào Đền Thánh Chúa, cùng tiếng ca đèn hoa rực rỡ, rất thiết tha mọi người đón ta. Đã thấy nôn nao trong tâm hồn, tới phút giây nối duyên tơ hồng. Người người hân hoan cầu chúc cho bền vững luôn (mãi luôn bền vững) Có Chúa thương yêu ban ơn lành, có chứng nhân tin ta trung thành. Một đời luôn trung kiên gìn giữ lời khấn tuyên.
Tiếp tục đọc