Thánh gia – Viết Chung.

ĐK. Thánh (i) gia yên vui đầm ấm (i) luôn trong ngoài. Thánh gia nêu tấm gương soi cho bao gia đình hòa vui. Thánh (i) gia không nguôi sẻ đắng cũng như chia bùi. Phúc ân ban xuống nơi nơi đỡ nâng gia đình trần ai.

1. Giê-su Con Chúa (i a vâng lời) nhất mực vâng lời (kính cha yêu mẹ), ba mươi năm chẵn, ba mươi năm tròn tu thân tích đức, tu thân tích đức vẹn toàn (tích đức vẹn toàn) chăm ngoan vui vẻ (chăm ngoan) xứng con ngoan của gia đình. Tiếp tục đọc