Trái tim thủy chung – Viết Chung.

1. Thịt xương đã bởi thịt xương, do bàn tay Thiên Chúa. Ngài cất ta ra khỏi tro bụi, và Ngài thở hơi để ta thấy cuộc đời thắm tươi. Từ đó bắt đầu tình yêu, từ đó ta là của nhau. Trong hồng ân cao cả nhiệm mầu.

ĐK. Xin yêu nhau dẫu năm tháng phai tàn. Xin yêu nhau dẫu sông núi hao mòn. Xin yêu nhau trong tình yêu thánh hiến. Vì chính Chúa đã thương trao tặng một trái tim thủy chung. Tiếp tục đọc

Advertisement