Vòng hoa Môi Khôi – Viết Chung.

ĐK. Này vòng hoa Môi Khôi. Con tiến dâng Mẹ yêu. Này cánh hoa yêu kiều và này sắc hoa mỹ miều. Hương ngát bay thắm tươi khoe mầu

1. Khi sứ thần truyền tin mừng Mẹ khiêm nhường nhận lãnh hồng ân. Khi ThiênChúa đã giáng trần Mẹ nhẫn nhục nuôi dưỡng toàn an Tiếp tục đọc