Xin nói cho con nghe – Võ Văn Thức.

Thể hiện: Emmanuel Band (Tải về)

Đk.
Chúa hỡi! Xin nói cho con nghe, việc làm ngày hôm qua, con đúng hay sai? Chúa hỡi! Xin nói cho con nghe, việc làm ngày mai, con phải làm gì?
1.
Hãy sống! Hãy sống cho tha nhân, hãy cho đi và đừng suy nghĩ nhé! Hãy sống! Hãy sống bao dung đi, và đừng ghen tuông, chấp nhất hận thù. Đừng bao giờ đem đến với anh em những mưu toan. Bằng những lời chia sẻ, những yêu thương đến cho nhau. Tiếp tục đọc