*Nhạc sĩ Ý Vũ – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

*
Ánh sáng của Ngài – Ý Vũ (GĐ)
Âm thầm – Ý Vũ (NCĐM)
Ân tình – Ý Vũ (GĐ)
*
Bài tình ca Giêsu – Ý Vũ (TCVĐ)
Bạn là ai – Ý Vũ (NGT)
Bên đời luôn có Mẹ – Ý Vũ (NCĐM)
Biết ơn – Ý Vũ (TN)
Bông hồng cho tình yêu – Ý Vũ (TN)
* Tiếp tục đọc