– Album: Dâng Chúa tình con/26 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

Chủ đề: Thánh ca Vào Đời.

Xin Ngài dẫn đưa – Elvis Phương (Tải về)

Tình Chúa đưa con về – Hương Lan (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/19 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

Niềm xác tính của con/17 – Anh Dũng (Tải về)

Cầu cho Cha Mẹ/6 – Đình Nguyên (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/18 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

Cầu cùng Chúa – Mai Thảo (Tải về)

Xin tình yêu Giêsu – Tấn Đạt (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

Chủ đề: Thánh ca Vào Đời

Con xin là – Khánh Ly (Tải về)

Niềm xác tín của con 4 – Nguyệt Nga (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/03 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon3-Front.jpg

Niềm xác tín của con 06 – Hương Lan (Tải về)

Nếu đời con có Chúa – Duy Quang (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/21 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon21-Front.jpg

Món quà từng ngày – Mai Thảo (Tải về)

Niềm xác tín của con 18 – Elvis Phương (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/04 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên

DangChuaTinhCon4-Front.jpg

Niềm xác tín của con – Hoài Nam (Download)

Ơn cha nghĩa mẹ – Thùy Dương (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/08 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon8-Front.jpg

Tình Ngài thương con – Vân Trường  (Download)

Lời kinh nguyện cầu – Hương Lan  (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/05 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon5-Front.jpg

Yêu Mẹ bốn mùa – Nhã Phương  (Download)

Mẹ ơi nguyện cầu với con – Hoài Nam  (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/22 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon22-Front

Cầu kinh cho con – Hương Lan  (Download)

Lời cầu bên Hang Bêlem – Elvis Phương  (Download)
Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/15 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon15-Front

Sao Cha im lặng – Elvis Phương     (Download)

Niềm nhớ quê hương – Bảo Yến         (Download)

Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/02 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

 

Thánh giá nào cho con 2 – Ngọc Lan (Tải về)

Con đường Chúa đi – Anh Dũng (Tải về)
Tiếp tục đọc

*Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên (Lm.) – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

A.

*
Ai là anh em tôi? (Thánh ca Tin Mừng)

B.

*
Bài ca họp đoàn (Nhạc Sinh hoạt Đoàn thể)
Bàn tay Chúa đó (Ca nguyện – Hiệp lễ)
Bạn ơi đến với Giêsu  (Thánh ca Vào đời)
Bên Chúa dâng kinh – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Bên Chúa yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Bên Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (NCĐM)
Bên Mẹ hạnh phúc – Nguyễn Văn Tuyên
Bộ lễ Tình thương 2 – Nguyễn Văn Tuyên
Bộ lễ Vào đời – Nguyễn Văn Tuyên (BL.KN)
Bước theo Ngài – Nguyễn Văn Tuyên

C.

*
C.
*
Ca lên đền thánh – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Ca nhập lễ 9 – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Cảm ơn Ngài – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Cảm tạ Chúa đi – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Cảm tạ Chúa Trời – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Canh tân tâm hồn – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Cầu cùng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Cầu cho cha mẹ 2 – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Cầu cho cha mẹ 6 – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Cầu cho gia đình – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Cầu kinh cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Có những đêm – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Có những lần – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Con biết Chúa yêu con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con ca vang – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con cần Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con dâng – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con đến van xin – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con đi tìm – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con đường Chúa đi – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Con mến Mẹ La Vang – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)
Con mến tin – Nguyễn Văn Tuyên
Con muốn gần bên Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con nào dám quên – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con tìm Chúa 1 – Nguyễn Văn Tuyên
Con tìm Chúa 2 – Nguyễn Văn Tuyên
Con tin có một ngày – Nguyễn Văn Tuyên
Con tin có Thiên đàng – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con tin rằng Chúa yêu con – Nguyễn Văn Tuyên
Con trông cậy – Nguyễn Văn Tuyên
Con vẫn dâng lời kinh – Nguyễn Văn Tuyên
Con về bên Cha 1 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Con về bên Cha 2 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Con về bên Chúa 3 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con xin được hôn Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con xin là – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Con xin yêu Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Của lễ đời con – Nguyễn Văn Tuyên (TN)
Cùng Mẹ lên đường – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)

Ch.

*
Ch.
*
Chỉ mình Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Chỉ yêu Chúa thôi – Nguyễn Văn Tuyên
Cho con biết ăn năn – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Cho con bình an – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chờ con Chúa nhé – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa có buồn – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Chúa cùng con đi – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa dạy con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa đã đối xử – Nguyễn Văn Tuyên
Chúa hỡi con về – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Chúa hỡi cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa muốn gì nơi con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa muốn nơi con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa ở đâu? – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa thương con – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Chúa vẫn bên con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Chúa vẫn chờ – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Chúa vẫn chờ 2 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Chúa vẫn yêu – Nguyễn Văn Tuyên

D.

*
D.
*
Dâng Chúa cuộc đời – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng Chúa gia đình con – Nguyễn Văn Tuyên (NVGĐ)
Dâng Chúa lời cảm tạ – Nguyễn Văn Tuyên
Dâng Chúa tim con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Dâng Chúa tình con – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng Chúa tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Dâng Chúa tình yêu 2 – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Dâng Chúa tháng năm – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng Chúa Việt Nam – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng đời hôn nhân – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Dâng đời Linh mục – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Dâng lên Ba Ngôi – Nguyễn Văn Tuyên
Dâng lên Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng Ngài đời con – Nguyễn Văn Tuyên
Dâng tiến 4 – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Dâng tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Diệu ca – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Dòng sông ơn thánh – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

Đ.

*
Đ.
*
Đau thương hạnh phúc – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Đôi mắt Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Đời con có Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Đời còn lại gì – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Đời vui biết bao – Nguyễn Văn Tuyên
Đừng bỏ con Chúa ơi – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

G.

*
G.
*
Gọi tên mẹ yêu – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
*
Giêsu khoan nhân – Nguyễn Văn Tuyên
Giờ nào Chúa đến – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Giọt nước mắt ân tình – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

H.

*
H.
*
Hãy nhìn xuống Chúa ơi – Nguyễn Văn Tuyên
Hãy trở về với Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Hôm nay con về – Nguyễn Văn Tuyên
Hồn con khao khát Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Hy vọng của tôi – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)

K.

*
K.
*
Kinh an bình – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Kinh cầu dâng người thân – Nguyễn Văn Tuyên
Kinh chữ hiếu – Nguyễn Văn Tuyên (TN)
Kinh chữ tình – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Kinh dâng cha mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Kinh mẹ ru – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Kinh ru của mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Kinh tạ ơn – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Kinh tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Kinh từng ngày – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Kinh yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Kính dâng về Ngài – Nguyễn Văn Tuyên (DL)

Kh.

*
Kh.
*
Khi con suy tưởng – Nguyễn Văn Tuyên
Không bao giờ dám quên – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

L.

*
L.
*
Lạy Xác Thể Chí Thánh – lời Nguyễn Văn Tuyên
Lệ kinh cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Lệ khóc cho con – Nguyễn Văn Tuyên
Lễ dâng cuộc đời – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Lễ vật dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (DL)
Linh mục người là ai – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Loan báo Tin mừng – Nguyễn Văn Tuyên
Lòng mẹ cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời ca dâng Mẹ – Nguyễn Văn Tuyênn(ĐM)
Lời ca đêm đông – Nguyễn Văn Tuyên (MGS)
Lời ca từng ngày – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Lời cầu bên hang Bêlem – Nguyễn Văn Tuyên (MGS)
Lời cầu cho Việt Nam – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Lời cầu đêm nay – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời cầu kinh đêm nay – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Lời cầu trong đêm – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh cậy trông – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời kinh của mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời kinh đêm – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh lên trời – Nguyễn Văn Tuyên
Lời mẹ yêu – Nguyễn Văn Tuyên
Lời kinh nguyện cầu 1 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh nguyện cầu 2 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh nguyện cầu 3 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời kinh tạm biệt – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Lời kinh trong đêm – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Lời khuyên duy nhất – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời mẹ ru 1 – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời mẹ ru 2 – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Lời Ngài dẫn lối – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Lời tình đoan hứa – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Lời tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (CM)

M.

*
M.
*
Mân Côi dâng Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)
Mẹ đã cho con – Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ giã từ con – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Mẹ hát ru con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Mẹ ơi! Con mến Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (NCĐM)
Mẹ ơi! Đưa con về – Nguyễn Văn Tuyên (NCĐM)
Mẹ ơi! Nguyện cầu với con – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)
Mẹ ơi! Thương con nhé – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)
Mẹ ru con – Nguyễn Văn Tuyên
Mẹ sầu bi – Tiến Dũng & Nguyễn Văn Tuyên
Missouri/Corona bên Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Món quà từng ngày – Nguyễn Văn Tuyên
Một đời dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Một ngày sẽ đến – Nguyễn Văn Tuyên
Mùa đông ơn thánh – Nguyễn Văn Tuyên (MGS)

N.

*
N.
*
Năm Thánh hi vọng – Nguyễn Văn Tuyên (TLTCPVK)
Năm Thánh hồng ân – Nguyễn Văn Tuyên (TLTCPVK)
Nếu đời con có Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Niềm nhớ quê hương – Nguyễn Văn Tuyên (TLTCK)
Niềm vui có Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Niềm vui của người cha già – Nguyễn Văn Tuyên
Niềm vui năm hai ngàn – Nguyễn Văn Tuyên
Niềm xác tín của con 1 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 2 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 3 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 4 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Niềm xác tín của con 5 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 6 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 7 – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Niềm xác tín của con 9 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Niềm xác tín của con 10 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 12 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Niềm xác tín của con 13 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 14 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 15 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Niềm xác tín của con 16 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 17 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 18 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Niềm xác tín của con 21 – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Nước mắt hồng ân – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Nước mắt mẹ ru – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Nước mắt yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên (CM)

Ng.

*
Ng.
*
Ngài chết vì yêu – Nguyễn Văn Tuyên
Ngài đã thương yêu – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Ngài là Chúa tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Ngồi bên Thánh giá – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Ngồi bên Thánh giá (2) – Nguyễn Văn Tuyên
Ngước nhìn Thánh giá – Nguyễn Văn Tuyên (MC)

Nh.

*
Nh.
*
Nhã ca – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Nhập lễ 2 – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Nhìn cây Thánh giá – Nguyễn Văn Tuyên
Nhớ mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (CM)

O.

*
O.
*
Ở lại với con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Ơn cha nghĩa mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Ơn nghĩa cha mẹ – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Ơn Trời cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

Q.

*
Q.
Quỳ đây bên Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Quỳ đây dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (HP)

R.

*
R.
*
Ra đi về với Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Rồi đến một ngày – Nguyễn Văn Tuyên (CH)

S.

*
S.
*
Sẽ có một ngày – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Sẽ có ngày – Nguyễn Văn Tuyên (CH)
Sao Cha im lặng? – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)

T.

*
T.
*
Tạ ơn Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời – Nguyễn Văn Tuyên
Tại sao Chúa chọn con – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Tiếng ca dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (NL)
Tìm Chúa ở đâu? – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tìm Chúa trong thinh lặng – Nguyễn Văn Tuyên
Tìm kính sợ Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Tìm về tình yêu Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Tình ba cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình ca chúc khen – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình con cho ba – Nguyễn Văn Tuyên
Tình con khốn khó – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Chúa đưa con về – Nguyễn Văn Tuyên
Tình Chúa nhân từ – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Chúa Phục Sinh – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Chúa tình con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình Chúa trong thinh lặng – Nguyễn Văn Tuyên
Tình hôn nhân – Nguyễn Văn Tuyên
Tình mẹ bên con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình mẹ cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình mẹ cho con (2) – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình mẹ ru con – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình mẹ Việt Nam – Nguyễn Văn Tuyên (CM)
Tình một đời – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình Ngài bền vững – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Ngài cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình Ngài thương con – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Ngài vô biên – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình Thánh giá – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình Thánh giá (2) – Nguyễn Văn Tuyên
Tình thiên thu – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình thương của Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Tình thương trao người – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình trời cao – Nguyễn Văn Tuyên
Tình Trời thập tự – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Tình Trời thế đó – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Tình yêu của Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Từ khắp muôn phương – Nguyễn Văn Tuyên (ĐM)
Tựa bên lòng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Từng ngày xin yêu Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

Th.

*
Th.
*
Thánh giá Chúa là niềm vui – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Thánh giá nào cho con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Thánh giá nào cho con 2 – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Thánh giá riêng con – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Thánh giá tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Thánh Tâm Chúa yêu con – Nguyễn Văn Tuyên (TT.TT)
Thắp sáng trong con – Nguyễn Văn Tuyên (TH)
Thập giá yêu thương – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Theo Ngài yêu người – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Theo trăng nguyện cầu – Nguyễn Văn Tuyên (NVGĐ)
Thiên đường là đây – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Thương mẹ ngàn thương – Nguyễn Văn Tuyên (CM)

Tr.

*
Tr.
*
Trở về bên Chúa 1 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Trở về bên Chúa 2 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Trở về bên Chúa 3 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Trở về bên Chúa 4 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Trở về bên Chúa 5 – Nguyễn Văn Tuyên (MC)

U.

*
U.
Ước mơ tình yêu – Nguyễn Văn Tuyên (HP)
Ước mơ thiên đàng – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)

V.

*
V.
*
Về đây dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Vì đó là Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Với con vào đời – Nguyễn Văn Tuyên
Vươn tay nguyện cầu – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)

X.

*
X.
*
Xin cám ơn – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Xin cám ơn Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên
Xin cám ơn Ngài – Nguyễn Văn Tuyên (MC)
Xin cám ơn Ngài – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Xin cám ơn người cám ơn đời – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Xin dâng Cha – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin dâng Ngài – Nguyễn Văn Tuyên (TN)
Xin dâng Ngài (2) – Nguyễn Văn Tuyên
Xin đôi mắt Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin được làm – Nguyễn Văn Tuyên
Xin là người tình của Chúa – Nguyễn Văn Tuyên
Xin hôn đôi tay Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin một lần nữa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin Ngài dẫn đưa – Nguyễn Văn Tuyên
Xin nhìn xuống đời con – Nguyễn Văn Tuyên (TCVĐ)
Xin trái tim Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin trái tim Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (TT.TT)
Xin yêu Chúa hết lòng – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Xin yêu tình Giêsu 1 – Nguyễn Văn Tuyên
Xin yêu tình Giêsu 2 – Nguyễn Văn Tuyên

Y.

*
Y.
*
Yêu Chúa giữa cuộc đời – Nguyễn Văn Tuyên
Yêu Chúa từ đây – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
Yêu Chúa thôi – Nguyễn Văn Tuyên
Yêu Mẹ bốn mùa – Nguyễn Văn Tuyên (NCĐM)
Yêu thương như Chúa – Nguyễn Văn Tuyên (CN.HL)
*
*
Thánh ca theo Nhạc sĩ (Pdf.)

Trên 1000 Ca khúc


Trên 500 Ca khúc
.


Trên 300 Ca khúc
.

Trên 200 Ca khúc
.

Trên 100 Ca khúc
.

Trên 50 Ca khúc
.

Trên 25 Ca khúc
.