– Album: Dâng Chúa tình con/26 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

Chủ đề: Thánh ca Vào Đời.

Xin Ngài dẫn đưa – Elvis Phương (Tải về)

Tình Chúa đưa con về – Hương Lan (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/19 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

Niềm xác tính của con/17 – Anh Dũng (Tải về)

Cầu cho Cha Mẹ/6 – Đình Nguyên (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/18 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

Cầu cùng Chúa – Mai Thảo (Tải về)

Xin tình yêu Giêsu – Tấn Đạt (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

Chủ đề: Thánh ca Vào Đời

Con xin là – Khánh Ly (Tải về)

Niềm xác tín của con 4 – Nguyệt Nga (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/03 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon3-Front.jpg

Niềm xác tín của con 06 – Hương Lan (Tải về)

Nếu đời con có Chúa – Duy Quang (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/21 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon21-Front.jpg

Món quà từng ngày – Mai Thảo (Tải về)

Niềm xác tín của con 18 – Elvis Phương (Tải về) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/04 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên

DangChuaTinhCon4-Front.jpg

Niềm xác tín của con – Hoài Nam (Download)

Ơn cha nghĩa mẹ – Thùy Dương (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/08 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon8-Front.jpg

Tình Ngài thương con – Vân Trường  (Download)

Lời kinh nguyện cầu – Hương Lan  (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/05 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon5-Front.jpg

Yêu Mẹ bốn mùa – Nhã Phương  (Download)

Mẹ ơi nguyện cầu với con – Hoài Nam  (Download) Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/22 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon22-Front

Cầu kinh cho con – Hương Lan  (Download)

Lời cầu bên Hang Bêlem – Elvis Phương  (Download)
Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/15 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

DangChuaTinhCon15-Front

Sao Cha im lặng – Elvis Phương     (Download)

Niềm nhớ quê hương – Bảo Yến         (Download)

Tiếp tục đọc

– Album: Dâng Chúa tình con/02 – Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên.

 

Thánh giá nào cho con 2 – Ngọc Lan (Tải về)

Con đường Chúa đi – Anh Dũng (Tải về)
Tiếp tục đọc