Mẹ ơi! Đưa con về – Nguyễn Văn Tuyên.

Chủ đề: Thánh ca Vào đời
Thể hiện: Hạnh Nguyên (Tải về)
*
ĐK.
Mẹ ơi! Đưa con về bên Mẹ thờ Chúa Giê-su. Mẹ ơi! Đưa con về bên Mẹ thờ Chúa Giê-su. Mẹ ơi! Đưa con về theo Mẹ cùng đi Gia-liêm. Mẹ ơi! Đưa con về theo Mẹ và sống lời thề.
.
Nơi cánh đồng Bê-lem, Mẹ sinh Chúa Hài Đồng. Nơi tiệc cưới Ca-na rượu ngon xin cùng Chúa. Trong cuộc đời hôm nay, Mẹ giữ con đêm ngày. Mơ tiệc cưới thiên thu, hưởng phúc vinh Nước Trời. Tiếp tục đọc

Advertisement

Missouri/Corona bên Mẹ – Nguyễn Văn Tuyên.

Thể hiện: Lm. Nguyễn Văn Tuyên (Tải về)
Chủ đề: Thánh ca Vào đời.
*
Đến bên Mẹ thành tâm đời thống hối. Con quay về xin Chúa thương nghe lời. Này đời con đi theo đường con Chúa. Xin yêu thương ôi Thánh Nữ Maria.

ĐK.
Mis-sou-ri Đền Thánh Mẫu Khiết Tâm. Mis-sou-ri ơn Chúa tha lỗi lầm. Mis-sou-ri con Dân Việt kêu khấn. Mis-sou-ri Thiên Chúa ban phúc lành.
Co-ro-na Đền Mẹ Chúa Dâng Con. Co-ro-na ơn Chúa nuôi dưỡng hồn. Co-ro-na con theo đường chân lý. Co-ro-na bên Chúa con thiếu gì? Tiếp tục đọc

Món quà từng ngày – Nguyễn Văn Tuyên.

Thể hiện: Mai Thảo (Tải về)

1.
Từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Từng ngày là lễ vật đời con dâng Chúa. Từng ngày là lễ vật dâng Chúa Chúa ơi! Từng ngày là món quà Chúa cho đời con.
Đk.
Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương. Tình này dâng Chúa nhỏ bé có là gì? Chúa ơi! Yêu con Ngài chết cho cuộc đời. Hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu. Tiếp tục đọc

Một đời dâng Chúa – Nguyễn Văn Tuyên.

Thể hiện: Mỹ Hạnh (Download)

1.
Đời con dâng Chúa thắm nồng mến thương, mồ hôi nước mắt nến hồng thắp hương. Uy nghi cung thánh Vua Trời. Hoan ca chung tiếng dâng lời, rưng rưng đôi mắt lệ rơi
2.
Tình con dâng Chúa tháng ngày khấn xin. Đời con hy tế trót niềm kính tin. Trung trinh gieo rắc Tin Mừng. Chông gai vui bước không ngừng, trinh nguyên tiếng ca vang lừng  Tiếp tục đọc

Mùa đông ơn thánh – Nguyễn Văn Tuyên.

1.
Làm sao đền đáp tình Chúa yêu thương trần gian? Trời đông băng giá đồng vắng Chúa sinh vì ta. Kiếp sống dương gian nghèo khó đơn côi cơ hàn. Làm sao đền đáp tình Chúa yêu thương trần gian?
ĐK.
Mùa Đông hạnh phúc. Mùa đông con Chúa ra đời. Tình trời mến thương, Ngài đến xoá tan sầu vương. Đến với Belem, con dâng tim hồng cậy trông. Này Chúa mến yêu ngự đến xoá tan mùa đông. Tiếp tục đọc