03/07/2018. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên – Ga 20,24-29
Lễ Thánh Tôma Tông đồ

Lời Chúa:

“Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin” (Ga 20,25). Tiếp tục đọc

01/07/2017. Phút lắng đọng Lời Chúa.

Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên – Mt 8,5-17

Lời Chúa:

“Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8,17)

Câu chuyện minh họa:

Nắng mưa là chuyện của Trời. Ấy thế mà vào một năm hạn hán mất mùa, một bác nông phu dám giơ cán cuốc lên Trời gầm thét:

– Làm Trời mà không biết điều khiển nắng mưa. Phải chi Trời để tôi điều khiển thời tiết thì tốt biết bao, vì chỉ có nhà nông mới hiểu giá trị của mưa và nắng. Tiếp tục đọc