Kinh chiều – Phạm Liên Hùng.

Thể hiện: Tường Lý & Nhóm BCM (Tải về)

ĐK. Khi chiều lắng buông con tìm về nép dưới áo Mẹ, cùng với sứ thần hợp xướng Ave Maria.

1. Rồi màn đêm buông xuống, giữa cuộc đời thê lương, dẫu lắng lo trăm bề, lòng con vẫn yêu Mẹ. Tiếp tục đọc