Ta là ai trong vụ án Giêsu – Phong Trần.

Thể hiện: Vũ Phong Vũ (Download)

1.
Ta là ai, trong vụ án Giêsu mới hôm nào? Ta là ai, trong vụ án Canvê chiều loang tím. Ta đã làm chi trong bản án Giêsu, chiều hôm ấy đóng đinh người vô tội, người vô tội mang tên Giêsu.
Ta ở đâu, khi Thầy nát tim đau thương trong vườn dầu? Ta ở đâu, khi Thầy gánh thương đau sầu tê tái. Ta đã ở đâu khi Thầy vác trên vai thập giá ấy, lê bước lên đỉnh đồi, lên đỉnh đồi chịu chết thay ta? Tiếp tục đọc