Ngày hôm nay (Tv. 96) – Bùi Ninh.

Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
ĐK. Ngày hôm nay ánh sáng chiếu dọi trên chúng ta. Và Thiên Chúa nay đã giáng sinh cho chúng ta.
(Ngày hôm nay ánh sáng chiếu dọi trên chúng ta, rực rỡ huy hoàng. Và Thiên Chúa nay đã giáng sinh cho chúng ta, và ở với chúng ta.)
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Giáng Sinh Rạng Đông (Tv. 96) – Hồng Ngự.

Đáp. Hôm nay chúng ta được ánh sáng bùng lên chiếu rọi vì Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta.

1. Chúa là Vua hiển trị, địa cầu nhảy mừng lên, Chúa là Vua hiển trị, muôn hải đảo vui mừng. Cả trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi dân được thấy, thấy vinh quang của Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông (Tv. 96) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Hôm nay sự sáng chiếu ngời trên chúng ta. Và Chúa đã Giáng Sinh cho chúng ta.

1. Địa cầu ơi, hãy hân hoan vì Chúa hiển trị. Hải đảo ơi, hãy vui mừng vinh quang của Chúa. Này trời xanh hãy loan truyền công minh của Chúa. Khắp địa cầu được trông thấy vinh hiển của Ngài. Tiếp tục đọc

Rạng đông Giáng Sinh *- P. Kim.

Lễ Rạng đông Giáng Sinh
*
ĐK: Rạng đông đã chỗi dậy thắm hơn bao giờ Rạng đông tuôn dào dạt ánh sáng vô bờ. Hoà bình lấp lánh trên cỏ xanh, tình thương nhuộm đẫm trong hoà bình. Và một ngày rất mới đã bắt đầu Rồi từng ngày rất mới sẽ nối tiếp nhau. Vì Chúa đã hoá thân làm người, đồng hành với ta trong cuộc đời. Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Lễ Rạng Đông (Tv. 96) *- Vũ Đình Ân.

Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
ĐK. Hôm nay chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi, vì Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta.

1. Chúa là Vua hiển trị hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên. Mọi dân thấy vinh dự của Người. Người chính trực trời xanh tuyên bố thay.
Tiếp tục đọc

Lễ Rạng Đông. 2 (Tv. 96) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Hôm nay sự sáng chiếu dõi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1. Chúa hiển trị, địa cầu hãy nhảy mừng. Hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui lên. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Rạng Đông. 1 (Tv. 96) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Hôm nay sự sáng chiếu dõi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1. Chúa hiển trị, địa cầu hãy nhảy mừng. Hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui lên. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Giáng Sinh (Tv. 96) *- Mi Giáng.

Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
Đáp. Hôm nay Chúa giáng sinh cho chúng ta.

1. Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui đi nào ngàn muôn hải đảo. Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai rồng là công minh chính trực.
Tiếp tục đọc

Vua hiển trị (tv. 96) *- Đinh Công Huỳnh.

Lễ Giáng Sinh Rạng Đông. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta và Chúa và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1. Người là Vua rất hiển trị địa cầu nào hãy nhảy mừng. Vui lên đi nào vui lên đi hỡi muôn ngàn hải đảo. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực. Hết thảy chư dân được thấy vinh quang Người.
Tiếp tục đọc

Chúa hiển trị (Tv. 96) – Thái Nguyên.

Lễ Rạng Đông Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

*
ĐK: Hôm nay sự sáng đã chiếu dọi chúng ta. Và Chúa đã giáng sinh cho nhân loại khắp trên gian trần. 

1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy mừng vui. Hải đảo muôn vàn hãy reo vang khúc ca. Trời xanh loan truyền sự công minh của Chúa. Và muôn dân tộc được thấy vinh quang Ngài. Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông (Tv. 96) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Hôm nay, ánh sáng đã chiếu toả trên chúng ta và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1. Chúa là Vua hiển trị. Hỡi địa cầu nào hãy mừng vui, cùng vui lên hải đảo muôn ngàn. Công minh Chúa vang dội khắp cung trời, mọi dân tộc nhìn xem vinh hiển Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa đã Giáng Sinh (Tv. 96) *– Mi Giáng.

Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK: Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, và Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1. Chúa là Vua hiển trị hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui lên nào đại dương cùng hải đảo. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng rất chính trực, hết thảy mọi dân được thấy vinh quang Người. Tiếp tục đọc

Hãy nhảy mừng (Tv. 96) *– Mi Giáng.

Lễ Giáng Sinh – Rạng Đông. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK: Hôm nay sự sáng chiếu giãi trên chúng ta, vì Chúa đã giáng sinh cho chúng ta.

1. Hãy nhảy mừng lên Chúa là Vua hiển trị, hãy vui đi nào hỡi địa cầu và muôn hải đảo. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng rất chính trực, hết mọi dân tộc được nhìn thấy vinh quang Người. Tiếp tục đọc